Tájékoztatás adóváltozásról

Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 10/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról. A magánszemélyek kommunális adója mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 10. 000 Ft. Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt azon ingatlana után, amely bejelentett állandó lakóhelyéül szolgál és abban életvitelszerűen él. A kedvezmény évi mértéke 5.000 Ft.
Bevezette az iparűzési adót, mely évi mértéke az adóalap 1 %-a.

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Tájékoztatás az iparűzési adó megfizetéséről euróban és dollárban: https://egeralja.hu/wp-content/uploads/2023/01/IPARŰZÉSI-ADÓ-MEGFIZETÉSE-EURÓBAN-ÉS-DOLLÁRBAN-tájékoztató-levél-Egeralja.pdf

Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 13/2022. (XI. 26.)  önkormányzati rendelete a települési adóról. Az adó mértéke: 2.000Ft / hektár. Mentes az adó alól az ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő egy vagy több helyrajzi szám alatt nyilvántartott termőföld, ha a földterületek összessége nem éri el az 1 hektárt.

Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.

https://or.njt.hu/eli/v01/567859/r/2022/13/2023-01-01

Bevallás nyomtatvány: https://or.njt.hu/download/3707/resources/EJR_39157819-1.mell_klet_13_rendelet.pdf