Magyar Falu Program 2021.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar
Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (a továbbiakban:
önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére,
felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére (a továbbiakban: kiírás) az 1.1.1.
pontban szereplő pályázati kategóriák szerint.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) vesz részt.
1.1.1. A pályázati kiírás felépítése
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/1
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/2
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/3
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/4
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/5
Pályázati kiírás
kategóriája:
MFP-ÖTIK/2021/6
Faluházak fejlesztése Szolgálati lakás
felújítása, fejlesztése
Orvosi szolgálati
lakás felújítása,
fejlesztése
Orvosi rendelők
fejlesztése, építése
Óvodaépületek
felújítása,
korszerűsítése, új
óvoda építése
Közösségi terek
fejlesztése